Psihologa konsultācija

Psihologa konsultācija

Psihologs ir speciālists, kurš ir ieguvis maģistra grādu psiholoģijā, ir reģistrēts Psihologu reģistrā un kura profesionālo darbību nosaka Psihologu likums. Savu profesionālo darbību psihologs īsteno, pamatojoties psiholoģijas zinātnes teorētiskajos un empīriskajos principos par dažādiem cilvēka emocionāliem, uzvedības un domāšanas procesiem, izmantojot dažādas zinātnē pamatotas un praksē pārbaudītas metodes, tehnikas un instrumentus.

Pakalpojuma process

Klīnikā tiek sniegtas šādas psihologa konsultācijas un pakalpojumi

Individuālā psiholoģiskā konsultēšana

Individuālā psiholoģiskā konsultēšana ir jūsu brīvprātīga sadarbība ar psihologu. Tās laikā psihologs identificē un izprot jūsu aktuālo problēmu un grūtības kā arī šķēršļus un resursus problēmas risināšanai, veicinot uzvedības un kopējā psihoemocionālā stāvokļa uzlabošanos. Sadarbībā ar psihologu jūs izvirzīsiet konsultēšanas mērķi un, pamatojoties uz to, psihologs izstrādās konsultēšanas stratēģiju.

Grupu psiholoģiskā konsultēšana

Grupu konsultēšana visbiežāk ir vērsta uz konkrētas, visiem grupas dalībniekiem aktuālas, situācijas risināšanu. Tā ietver uzvedības un domāšanas korekciju, emociju regulāciju un personības izaugsmi. Grupu konsultēšanu izmanto arī lai risinātu konkrētas psiholoģiskas problēmas un mazinātu simptomus vai traucējumus. Dalība un sadarbība grupā ir brīvprātīga.

Psihodiagnostika

Psihodiagnostika jeb psiholoģiskā novērtēšana (izpēte) ir personības, emocionālās sfēras un kognitīvo spēju izpēte, izmantojot zinātniski pamatotas metodes un testus. Par veikto psiholoģisko izpēti jums tiek sniegta atgriezeniskā saite. Pēc pieprasījuma tiek sagatavots atzinums par psiholoģiskās izpētes rezultātiem atbilstoši psiholoģiskās izpētes mērķim. Izpēti ir iespējams veikt, izmantojot Latvijas Klīnisko personības testu, lai vispusīgi un objektīvi novērtētu psihisko traucējumu simptomu intensitāti, personības iezīmes, funkcionēšanas grūtības un sociālās adaptācijas spējas pieaugušajiem.

Lai dzīve būtu pilnvērtīga, parūpējieties arī par savu psiholoģisko veselību!

Pierakstieties pie psihologa, lai veicinātu savu pašizaugsmi, pilnvērtīgi spētu izmantot savus iekšējos resursus un izprastu savas emocijas, domas un uzvedību.

Biežāk uzdotie jautājumi

Pieteikties vizītei

Psihologa konsultācija